Az Eurosped Nemzetközi Szállítmányozási Zrt. célja, hogy a fuvarozás és szállítmányozás, valamint a vámügynökségi és raktározási-logisztikai területen kiemelkedő minőségű és a támasztott szerződéses követelményeknek maradéktalanul megfelelő szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek. Célunk, hogy innovatív, piacorientált és környezettudatos szolgáltatásainkkal elősegítsük a környezeti állapotok javulását, és lehetővé tegyük partnereinknek a fenntartható fejlődés elvei szerinti működést.
Üzletpolitikai célkitűzéseink megvalósítását garantálja az 1994. évben bevezetett ISO 9001 minőségirányítási rendszer. 1995-ben mint szállítmányozó cég, az országban az elsők között kaptuk meg a TÜV-CERT minőségügyi tanúsítványát, amelyet azóta is évről évre megújítunk.

Az Eurosped Zrt. további társadalmi szerepvállalása tekintetében 2005 évben bevezetésre és tanúsításra került az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer.

Jelenleg ISO-9001:2015 és 14001:2015 szabványok szerint tanúsított a nemzetközi szállítmányozási tevékenységünk.

eur

Az Eurosped Zrt. 2014-ben az MNB EOQ tagságán keresztül az Európai Minőségügyi Szervezet tagja lett.

insurance

Rendelkezünk vámmal és raktározási tevékenységgel kombinált szállítmányozói felelősség-biztosítással, amelynek felső határa EUR 250.000.

MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

Célunk, hogy a közúti, légi, tengeri szállítmányozás, valamint a vámügynökségi és raktározási-logisztikai területen hagyományaihoz méltó módon, az igényekhez igazodó, a szerződéses követelményeknek maradéktalanul megfelelő és környezettudatos szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleinknek.

HOSSZÚ TÁVÚ, KÖLCSÖNÖSEN ELŐNYÖS KAPCSOLATOKRA ALAPOZZUK MŰKÖDÉSÜNKET

Célunk, hogy szolgáltatásainkkal lehetővé tegyük magunk illetve partnereink számára a gazdaságos, fenntartható fejlődés elvei szerinti működést, ennek érdekében az alábbiakra kötelezzük el magunkat:

  • Kockázatlapú megközelítésre, életciklus szemléletre épülő MSZ EN ISO 9001: 2015 és MSZ EN ISO 14001: 2015 szabványoknak megfelelő integrált irányítási rendszert működtetünk.
  • A minőséget (igény esetén akár értéknövelt szolgáltatások nyújtásával), a megbízhatóságot és a környezet védelmét kiemelt helyen kezeljük tevékenységünkben, és ezt az alvállalkozóinktól is megköveteljük.
  • Elkötelezettek vagyunk az ügyfelek és az érdekelt felek elvárásai, a szerződésben vállalt feladataink, valamint a vonatkozó jogi szabályozások maradéktalan és pontos teljesítésében.
  • Integrált irányítási rendszerünk fejlesztésére kitűzött céljaink elérése érdekében minden munkatársunkkal tudatosítjuk a munkájukkal szemben támasztott elvárásokat, illetve tájékoztatjuk őket a rájuk vonatkozó követelményekről, nagy súlyt helyezünk a tudatformálásukra, oktatásukra.
  • Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy dolgozóink munkakörnyezetének javításán keresztül, lojalitásuk és elégedettségük erősítése által is garantáljuk partnereink számára a magas színvonalú szolgáltatási szint folyamatos biztosítását.
  • Folyamatosan törekszünk a minőségi hibákból származó veszteségek csökkentésére, a vevők megelégedettségének növelésére. Elkötelezettek vagyunk továbbá a környezeti hatások, káros emissziók folyamatos csökkentésére, a szennyezőanyag kibocsátás megelőzésére, a keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének minimalizálására, valamint az anyag- és energia-felhasználás hatékonyságának javítására.
  • A minőség- és környezeti politikában megfogalmazott elvek betartását minden munkatársunktól elvárjuk.

Are you interested in our services?

Request an offer!