Az Eurosped Nemzetközi Szállítmányozási Zrt. célja, hogy a fuvarozás és szállítmányozás, valamint a vámügynökségi és raktározási-logisztikai területen kiemelkedő minőségű és a támasztott szerződéses követelményeknek maradéktalanul megfelelő szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek. Célunk, hogy innovatív, piacorientált és környezettudatos szolgáltatásainkkal elősegítsük a környezeti állapotok javulását, és lehetővé tegyük partnereinknek a fenntartható fejlődés elvei szerinti működést.
Üzletpolitikai célkitűzéseink megvalósítását garantálja az 1994. évben bevezetett ISO 9001 minőségirányítási rendszer. 1995-ben mint szállítmányozó cég, az országban az elsők között kaptuk meg a TÜV-CERT minőségügyi tanúsítványát, amelyet azóta is évről évre megújítunk.

tuv

Az Eurosped Zrt. további társadalmi szerepvállalása tekintetében 2005 évben bevezetésre és tanúsításra került az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer.

Jelenleg ISO-9001:2015 és 14001:2015 szabványok szerint tanúsított a nemzetközi szállítmányozási, vámügynöki és raktározási-logisztikai tevékenységünk.

eur

Az Eurosped Zrt. 2014-ben az MNB EOQ tagságán keresztül az Európai Minőségügyi Szervezet tagja lett.

insurance

Rendelkezünk vámmal és raktározási tevékenységgel kombinált szállítmányozói felelősség-biztosítással, amelynek felső határa EUR 250.000.

MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

Célunk, hogy a közúti, légi, tengeri szállítmányozás, valamint a vámügynökségi és raktározási-logisztikai területen hagyományaihoz méltó módon, az igényekhez igazodó, a szerződéses követelményeknek maradéktalanul megfelelő és környezettudatos szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleinknek.

HOSSZÚ TÁVÚ, KÖLCSÖNÖSEN ELŐNYÖS KAPCSOLATOKRA ALAPOZZUK MŰKÖDÉSÜNKET

Célunk, hogy szolgáltatásainkkal lehetővé tegyük magunk illetve partnereink számára a gazdaságos, fenntartható fejlődés elvei szerinti működést, ennek érdekében az alábbiakra kötelezzük el magunkat:

  • Kockázatlapú megközelítésre, életciklus szemléletre épülő MSZ EN ISO 9001: 2015 és MSZ EN ISO 14001: 2015 szabványoknak megfelelő integrált irányítási rendszert működtetünk.
  • A minőséget (igény esetén akár értéknövelt szolgáltatások nyújtásával), a megbízhatóságot és a környezet védelmét kiemelt helyen kezeljük tevékenységünkben, és ezt az alvállalkozóinktól is megköveteljük.
  • Elkötelezettek vagyunk az ügyfelek és az érdekelt felek elvárásai, a szerződésben vállalt feladataink, valamint a vonatkozó jogi szabályozások maradéktalan és pontos teljesítésében.
  • Integrált irányítási rendszerünk fejlesztésére kitűzött céljaink elérése érdekében minden munkatársunkkal tudatosítjuk a munkájukkal szemben támasztott elvárásokat, illetve tájékoztatjuk őket a rájuk vonatkozó követelményekről, nagy súlyt helyezünk a tudatformálásukra, oktatásukra.
  • Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy dolgozóink munkakörnyezetének javításán keresztül, lojalitásuk és elégedettségük erősítése által is garantáljuk partnereink számára a magas színvonalú szolgáltatási szint folyamatos biztosítását.
  • Folyamatosan törekszünk a minőségi hibákból származó veszteségek csökkentésére, a vevők megelégedettségének növelésére. Elkötelezettek vagyunk továbbá a környezeti hatások, káros emissziók folyamatos csökkentésére, a szennyezőanyag kibocsátás megelőzésére, a keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének minimalizálására, valamint az anyag- és energia-felhasználás hatékonyságának javítására.
  • A minőség- és környezeti politikában megfogalmazott elvek betartását minden munkatársunktól elvárjuk.

Érdeklődik szolgáltatásaink iránt? Kérjen ajánlatot!

Ajánlatkérés