Társaságunk alapvető célja, hogy partnereink elégedettek legyenek tevékenységünkkel, szolgáltatásainkkal, magatartásunkkal. Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy Társaságunk minden erőfeszítése ellenére is felmerülhetnek kifogások, problémakezelést igénylő, elégedetlenséget eredményező esetek.

Panaszát bejelentheti elektronikus levélben a panasz@eurospedzrt.hu  e-mail címen.

A bejelentés szükséges tartalmi követelményei:

  • a panaszos azonosításra alkalmas adatai,
  • a panasz tárgya
  • Röviden, tömören leírva annak jellege, a panasszal érintett esemény ideje, helye
  • A panasz indokainak, lényeges körülményeinek az ismertetése.

Panasza Társaságunkhoz való beérkezéséről visszaigazolást, a panasz kivizsgálásának menetéről pedig tájékoztatást fog kapni.