Nemzetközi Szállítmányozási Zrt.
Category Hírek

A kormány módosította a Közúti Árutovábbítási Szerződésekről szóló 35 éves jogszabályt. A KÁSZ foglalja össze a belföldi eseti fuvarozási szerződési feltételek mellett, a keret-megállapodásokra és a darabáru-fuvarozásokra vonatkozó szabályokat, továbbá rendezi a fuvarozásokhoz kapcsolódó szállítmányozási szolgáltatások ellátását.

Az új KÁSZ-t kizárólag azokra a tehergépjárművekkel, közúton végzett belföldi árufuvarozásokra (ill. tehergépjárművek díj ellenében történő rendelkezésére bocsátására) kell alkalmazni, amelyekre a fuvarozási szerződést 2016. június 30-át követően kötötték meg (korábbi keretszerződés esetén az ezen időpont után adott/elfogadott eseti fuvarmegrendelések teljesítésére is).

Az alábbiakban találhatja a legfontosabb változásokat:

  • Kötelező fizetési határidő: A fizetésre kötelezett a fuvardíjat és a 3.§ (2) bekezdése szerinti költségeket – ha részére a fuvarozó a helyesen kiállított számlát a kiszolgáltatást követő 15 napon belül átadja – a kiszolgáltatástól számított 30 napon belül köteles fuvarozó részére megfizetni; ennél hosszabb fizetési határidőt nem lehet kikötni. Ha a fuvarozó a helyesen kiállított számlát az átvételt követő 15 napon túl bocsátja rendelkezésre, a számlát a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.
  • Zárt rendszerű rakodás: Amennyiben a rakodás a fuvarozó kizárásával történik vagy a fuvarozónak az áru átvétele során nincs lehetősége az áru mennyiségét/darabszámát, jelét és sorszámát; az árukísérő okmányba bejegyzett adatok pontosságát valamint az áru és a csomagolás külső állapotát ellenőrizni, abban az esetben a zárt rendszerű rakodás tényét a megbízó köteles igazolni a fuvarlevélen, egyéb árukísérő okmányon.
  • Állásidő: Ha a fuvarozó az átvételre vagy kiszolgáltatásra a szerződésben meghatározott időre készen áll, de a rakodás ezt követően egy órán belül nem fejeződik be, az ezen felüli időtartam állásidőnek minősül, amelyért a fuvarozó külön összeg felszámítására jogosult. A késedelmesen kiadott nyilatkozatoknál a késedelem időtartama szintén állásidőként számolható el.
  • Rakodási díj: Amennyiben a fuvarozó végzi a rakodást, külön díjat számíthat fel érte. A raklap és a göngyöleg cseréjét, kezelését a fuvarozó szintén díj ellenében, a feladó költségére és kockázatára külön szolgáltatásként végzi. A gördülékeny együttműködés érdekében kérjük Partnereinket, hogy előre jelezzék, hogy a gépjárművezetőnek kell-e a fuvarfeladat teljesítése során rakodnia, ha igen, akkor milyen eszközzel?
  • Fuvarozó utasítási joga a rakodó személyzet felé: Az új jogszabály feljogosítja a fuvarozót, hogy az árunak a gépjárművön történő elhelyezését meghatározza. E körben a fuvarozó utasítási jogkörrel is felruházza. Ha a felrakodást végző személy az utasításokat nem tartja be, a fuvarozó elállással is élhet és igényt tarthat a felmerült költségeinek a megtérítésére is.
  • CMR-Egyezmény szerinti felelősség: A fuvarozó felelősségét korlátozták a CMR egyezményben leírtaknak megfelelő mértékben, többek között a késedelmes teljesítés esetén, valamint árukár és áruhiány esetén.
  • Különleges feltételekkel fuvarozható áruk: A feladónak írásban fel kell hívnia a fuvarozó figyelmét az áru biztonságos kezeléséhez szükséges előírások betartására. Ha az áru továbbításához a jármű tekintetében a feladónak különleges igénye van, akkor azt előre, írásban kell jeleznie.

Bármely felmerülő kérdés esetén készséggel állunk szíves rendelkezésükre!

A kormányrendelet teljes szövegét itt olvashatja.